Rahasia dibalik 30-Hari dimalam Bulan Ramadhan

Rahasia Belajar AlQuran

Bismillahirrahmanirrahim…

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ ﺍﻏﻠﻖ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺻﺮﺍﻃﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

Dalam kitab durratunnashihiin karangan al imam as-syekh ustman bin hasan bin ahmad as-syakir ra.

 

 

Diterangkan bahwa Rasulullah saw. Menjelaskan pahala orang yang melaksanakan shalat tarawih dibulan ramadhan selama 30 hari dari tangal 1 ramadhan hinga tangal 30, yakni:

 

1. Malam pertama, akan diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya

2. Malam kedua Diampuni segala dosa ibu dan bapaknya

3. Malam ketiga Malaikat akan Berkata “mulailah Kmu beramal sholeh karena dosa2mu telah diampuni Allah

4. Malam ke empat Mendapat pahala membaca kitab taurat, zabur, injil dan al qur’an

5. Malam ke lima Mendapat pahala shalat di masjidil haram, masjidil aqso dan masjd nabawi

6. Malam ke enam Mendapat pahala thowaf di baitul ma’mur dan mendapat istighfar dari batu2 dan pasir yang
ada didunia

7. Malam ke tujuh Mendapat pahala perang bersama Nabi musa as melawan fir’aun dan haman

8. Malam ke delapan Mendapat pahala yang didapat oleh nabi ibrahim as

9. Malam kesembilan Mendapat pahala seperti ibadah nabi muhammad saw.

10. Malam ke sepuluh Mendapat rizki dunia dan rizki akhirat

11. Malam kesebelas Keluar dari dunia tanpa dosa

12. Malam ke duabelas Dihari qiyamat seperti bulan purnama

13. Malam ketiga belas Dihari kiamat aman daripada azab

14. Malam ke empat belas Dihari kiamat tiada hisab baginya

15. Malam ke lima belas Mendapat istghfar dari malaikat ‘arsy dan malaikat kursi

16. Malam ke enam belas Selamat dari neraka dan selamat masuk syurga

17. Malam ketujuh belas Mendapat pahala ibadah nabi terdahulu

18. Malam ke delapan belas Mendapat ridho allah baginya dan bagi ibu dan bapaknya

19. Malam ke sembilan belas Diangkat derajatnya pada syurga firdaus

20. Malam keduapuluh Mendapat pahala syuhada dan sholihin

21. Malam keduapuluh satu Disediakan baginya istana nur disyurga

22. Malam keduapuluh dua Tidak akan bingung dihari kiamat

23. Malam keduapuluh tiga Disediakan kota didalam syurga

24. Malam ke dua puluh empat Mendapat 24 doa mustajab

25. Malam keduapuluh lima Tidak akan mendapat azab kubur

26. Malam keduapuluh enam Mendapat pahala shalat 40 tahun

27. Malam keduapuluh tujuh Melewati jembatan shirotol mustaqim seperti kilat

28. Malam keduapuluh delapan Mendapat 1000 derajat didalam syurga

29. Malam kedua puluh sembilan Mendapat pahala 1000 kali haji

30. Malam ketiga puluh Allah berfirman :

“Wahai hambaku makanlah dari buah surga, mandilah dari air sungai salsabilah, minumlah dari sungai kautsar, akulah tuhanmu dan sunguh engkau adalah hambaku. Tambahan sedikit tentang amalan membaca surat Al Fath (surat ke 48 Al Qur’an).

Yang dilakukan setelah shalat sunnah ba’da maghrib pada malam pertama bulan romadhon ya’ni:

Dalam kitab Kanz an-Najaah wa as Surur fi ad-Ad’iyah al- Ma`tsurah allati Tasyrah ash-Shuduur karya Syeikh ‘Abdul Hamid bin Muhammad ‘Ali bin ‘Abdul Qaadir al-Quddus al-Makki asy Syafie . Tentang kelebihan membaca surah al- Fath pada malam awal Ramadhan.

Faedah: Membaca Surah al-Fath Pada Malam Awal Ramadhan. Telah berkata Abu Bakar an-Naisaaburi:

“Aku telah mendengar Muhammad bin ‘Abdul Malik berkata: Aku telah mendengar Yaziid bin Haaruun berkata: Aku telah mendengar as-Sam’uudi berkata: Telah sampai kepadaku bahawa barang siapa membaca ia akan surah al-Fath yakni:

– ﺇﻧّﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻚ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ –—-

Pada malam awal (malam pertama) Ramadhan di dalam sholat tatawwu’ (solat sunat), dia berada di dalam penjagaan Allah untuk tahun tersebut.

Maka kaifiyyatnya (tata cra nya):

Dirikanlah sholat sunat apapun (ba’diah Maghrib, Awwabin dan sebagainya) dan bacalah surat al fath setelah selesai melaksanakan shalat sunnah.

Tersebut juga di dalam kitab al Wasaailul asy-Syaafi’ah fi al-Adhkar an-Naafi’ah wa al-Auraad al-Jaami’ah wa ats-Tsimaar al-Yaani’ah wa al Hujub al-Hariizah al-Maani’ah ‘an an-Nabiy karya al-Imam al-‘Allamah as-Sayyid asy-Syarif al-Muhaddits al-Habib Muhammad bin ‘Ali Khirid al-‘Alawi al Husaini at-Tarimi(wafat 960 ﻫـــ ‏) , halaman 474:

Daripada Sayyidina Ibnu umar Ra: Rasul SAW telah bersabda:
“Telah diturunkan kepadaku semalam akan satu surah yang ianya lebih kukasihi daripada segala apa yang terbit matahari atasnya (yakni dunia dan segala isinya), dan disukai agar ianya dibaca pada awal malam bulan Ramadhan. Maka kalian bacakanlah ia dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kalian, insyaAllah mereka tidak akan ditimpa segala musibah.

Maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia yang beberaapa jam lagi kita al hamdulillah akan memasukinya, maka awalilah bulan yang mulia ini dengan awal yang baik dengan membaca hal hal yang baik yang telah diajarkan oleh ulama ulama kita.

Dan berdo’alah dengan memohon taufiq, hidayah dan kekuatan kepada Allah Swt. Agar kita mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah ita dibulan yang mulia ini serta mampu untuk beribadah semaksimal mungkin, karena tanpa taufiq, hidayah dan keuatan dari Allah Swt, maka tidaklah mungkin kita bisa memakmurkan dan menghidupkan bulan yag mulia bulan suci Romadhon dan programlah waktu kita dalam mengisi bulan mulia ini.

Mudah-mudahan kita semua pada bulan ramadhan kali ini dapat istiqomah menjalankan shalat tarawih dengan penuh maksimal, walaupun sunnah tapi sungguh apa yang akan kita raih amatlah besar dan bermanfaat buat kita dan semangtlah serta bergembiralah. Terkahir kalam dari al faqir, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar- besarnya karena al faqir orang yang banyak bicara yang pastinya mempunyai kesalahan dan dosa kepada saudaraku semuanya.

Al’afu, semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ‘alam

ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻻﻣﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ

Terimakasih…Terimakasih…Terimakasih.

 

Sumber : https://ululazmilz.wordpress.com/

Rahasia Belajar AlQuran

Order Now


Panduan Utama


Posting Terbaru


Pembeli Terbaru


Calon Pembeli


Affiliasi Terbaru